KAPSAYICI EĞİTİM ALANINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN GELİŞİMİ KURSU VE KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU AÇILIŞ PROGRAMI

KAPSAYICI EĞİTİM ALANINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN GELİŞİMİ KURSU VE KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU AÇILIŞ PROGRAMI

Kapsayıcı Eğitim Alanında Okul Yöneticilerinin Mesleki Becerilerinin Gelişimi Kursu ve Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitici Eğitimi Kursu açılış programına Erzurum il Milli Eğitim Müdürü Salih KAYGUSUZ, Türk PDR Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN, Enstitü Müdür Vekili Önder ÖZ, Eğitim Yönecisi Sinan YILDIZ, Eğitim Yöneticisi Şenol BARUTÇU ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih KAYGUSUZ'un konuşması, Türk PDR Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN konuşmaları ile gerçekleştirildi.

19.08.2019 1856

19-08-201919-08-201919-08-201919-08-201919-08-201919-08-201919-08-201919-08-201919-08-201919-08-2019